Vom analiza în cele ce urmează 3 cazuri în care intervine necesitatea ajustărilor în materie de taxe şi impozite după schimbarea statutului fiscal al firmei. Artico­lul a fost realizat în urma discuţiilor cu Elena Rădulescu, de la Conta Rădulescu.

1. O societate neplătitoare de TVA, devine plătitoare de TVA prin exercitarea opţiunii sau depăşirea plafonului cifrei de afaceri de 65.000 euro. Ce se întâmplă cu facturile deja emise?

În perioada când societatea a fost neplătitoare a emis unele facturi pe care în prezent este nevoită să le storneze (stornarea reprezintă o operaţiune similară anulării, dar care presupune întocmirea unei alte facturi identice celei care se stornează, dar cu toate valorile pe minus, n.n). Se va emite deci o factură „de storno” menţionându-se TVA-ul aferentă cu semnul minus pe factură. Pentru a evidenţia aceste sume de recuperat în decontul de TVA, se va întocmi formularul 307, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a efectuat stornarea, serviciilor/avansurilor.

2. O societate nu mai aplică TVA la încasare prin depăşirea plafonului de 2.250.000 lei (firmele care au cifra de afaceri sub această valoare trebuie să aplice TVA la încasare, n.n), cum procedează cu TVA aferentă facturilor emise şi neîncasate, înainte de a depăşi acel plafon?

Având în vedere că, începând cu 2014, nu va mai exista obligaţia aplicării sistemului de TVA la încasare, mai multe societăţi care vor solicita ieşirea din acest regim (fără să depăşească plafonul de 2.250.000 lei) se vor confrunta cu această situaţie.

În cazul facturilor emise înainte de data ieşirii din sistemul de TVA la încasare, neîncasate la data schimbării regimului de impozitare şi care vor fi încasate ulterior, TVA va deveni exigibila, respectiv de plată la data încasării, dar nu mai târziu de împlinirea termenului de 90 zile de la data emiterii facturii.

3. O societate depăşeşte plafonul de 65.000 euro cifră de afaceri şi îşi schimbă sistemul de impozitare de la cel de microîntreprindere respectiv impozit de 3% pe venituri, în cel de plătitoare de impozit de 16% pe profit, începând cu trimestrul în care depăşeşte plafonul. Cum se face compensarea între sumele achitate ca impozit pe venit şi cele aferente impozitului pe profit?

Sumele achitate în contul impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se vor scădea din cele datorate că impozit pe profit şi se va achita/declara diferenţa dintre suma datorată şi cea achitată deja că impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

Să mai spunem că din ianuarie 2014 s-a impus un plafon de 20% aplicabil ponderii veniturilor din consultanţă şi management; odată depăşit acest plafon, firma încetează să plătească 3% pe venituri şi va plăti impozit de 16% pe profit. În 2013 nu exista această condiţionare, iar societăţile care facturau chiar şi 1 leu servicii de consultanţă, îşi puteau modifica legal sistemul de impunere de la 3% pe venituri, ca microîntreprinderi, la 16% impozit pe profit (microîntreprinderile nu puteau avea ca obiect de activitate consultanţa şi managementul, n.n.), dacă era mai avantajos pentru ele.

Integral pe România LiberăComentarii

Adaugă comentariu

Pentru a putea comenta pe ziare.ro trebuie să:

  1. Introduci o adresă validă de email în câmpul de mai jos. Vei primi un mesaj.
  2. Accesezi link-ul din mesajul primit.
  1. Este nevoie să urmezi acești pași o singură dată.