Asociația Carpaterra din Brașov derulează in perioada 1.04.2015 – 30.04.2016 proiectul “COMUNITATEA RURALĂ ACTIVĂ”, finanțat de Fondul ONG România, Componenta Justiție socială – Subcomponenta 2.1- Dezvoltarea comunităților rurale interetnice, cu suma de 61.199 Euro. Activitățile se vor desfășura in Comuna Racoș și Comuna Hoghiz, județul Brașov din Regiunea Centru.
Proiectul „COMUNITATEA RURALĂ ACTIVĂ” propune întărirea coeziunii sociale a 5 localități rurale interetnice din județul Brașov (Hoghiz, Bogata, Dopca, Racoș și Mateiaș) prin:
Formarea tinerilor în domeniul agriculturii de subzistență, protecția mediului și administrarea gospodăriei,
Revitalizarea comunităților prin activități sportive (Campionatul local de fotbal pentru tineret) și culturale (prezentări de filme în aer liber)

Activitățile proiectului:
GRĂDINA PRACTICĂ: Vor fi amenajate două ,,grădini practice’’ pe terenurile puse la dispoziție de Școlile Gimnaziale din Comunele Racoș și Hoghiz, unde 40 de elevi vor învăța prin practică tot ciclul de cultivare a plantelor, de la pregătirea terenului până la recoltare.
EDUCAȚIA NON FORMALĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ : cei 655 de elevi ai Școlilor Gimnaziale Racoș și Hoghiz vor participa în activități de educație non-formală cu temele: ,,Meseria mea viitoare’’ (orientarea vocațională pentru alegerea profesiei), ,,Bucătăria rapidă’’ (metode practice pentru alimentație sănătoasă), ,,Patrula ecologică’’ (implicarea tinerilor în monitorizarea ariei naturale protejate în care locuiesc) și ,,Școala familiei’’ (informarea familiilor despre igiena în gospodării, prevenția medicală, administrarea bunurilor și consiliere în psihologia familiei).
REVIGORAREA COMUNITARĂ PRIN ACTIVITĂȚI SPORTIVE: Vor fi amenajate mini-terenurile de fotbal din localitățile Racoș, Mateiaș și Bogata și 90 de tineri din aceste localități vor organiza și vor participa la Campionatul local de fotbal între echipele școlilor din proiect.
REVIGORARE COMUNITARĂ PRIN ACTIVITĂȚI CULTURALE: Vor fi organizate proiecții de filme documentare și artistice în aer liber (la Castelul Bethlen din Racoș, la Căminul Cultural din Hoghiz și în curțile școlilor la Mateiaș, Dopca și Bogata). Filmele vor prezenta obiceiurile și tradițiile diferitelor grupuri etnice (români, maghiari, rromi, sași).

Proiect finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org și www.fondong.fdsc