Asociația Carpaterra din Brașov derulează pe o perioadă de 18 luni proiectul DIN ALPII ELVEȚIEI ÎN CARPAȚII ROMÂNIEI – Parteneriat pentru dezvoltare durabilă, finanțat cu suma de 113.907 CHF prin Programul de cooperare Elveția- România, Fondul tematic pentru parteneriate,

Runda a doua. Proiectul propune elaborarea unui set de proceduri pentru managementul eficient al ariilor naturale protejate și pentru dezvoltarea lor durabilă, prin valorificarea parteneriatului între

Asociația Carpaterra (România) și Parcul Național Ela (Elveția).

Proiectul propune:

 Colaborarea între echipele de experți din România (custozi de arii protejate și experți în domeniul

protecției mediului și dezvoltării durabile) și din Elveția (experți în managementul ariilor protejate) și

realizarea prin colaborare a Ghidului custozilor de arii protejate și a Colecției de bune practici

pentru dezvoltarea durabilă a comunităților din ariile naturale protejate

 Creșterea capacității comunităților locale de a proteja și promova mediul și resursele naturale, prin

formarea ghizilor locali pentru ariile protejate (promovare turistică și dezvoltare-cercetare) și acțiuni

de educație (realizarea filmului 3D despre ariile protejate și organizarea Muzeului itinerant -

expoziție itinerantă cu exponate de vegetație și geologie despre unicitatea ariilor protejate)

 Continuarea parteneriatului Elveția-România pentru managementul eficient al ariilor protejate în

județul Brașov prin aplicarea Planului pentru dezvoltare durabilă creat prin proiect