Sâmbătă 16.06.2018, ora 13.00, Teatrul Sică Alexandrescu va găzdui un spectacol inedit de dans adaptat

pentru persoane cu dizabilități ”Dansul este pentru toți”, eveniment ce face parte dintr-un proiect european
Erasmus+, o inițiativă novativă, o parte componentă a procesului de integrare socio-culturală a persoanelor cu
dizabilități.
Interacțiunea societății cu persoanele cu dizabilități poate fi realizată intr-un mod creativ, promovând în
comunitate, în mentalitate și în faptele oamenilor o imagine pozitivă a dizabilității respectiv aceea că ”dizabilitatea
nu trebuie expusă, ci promovată”
Echipa de specialisti care a coordonat acest proiect a dobândit experiență prin participarea la o serie de
evenimente artistice locale, naționale și internaționale, precum și în show-ri televizate, prezentând coregrafii
adaptate pentru persoanele cu dizabilități, urmărind valorizarea și promovarea imaginii acestora.
Trebuie să oferim societății, o alta imagine a dizabilităţii care în armonie cu dansul dovedeşte că fiecare om
poate fi valoros pentru societate, atunci când i se oferă o şansă.
Asociația pentru Persoane cu Dizabilități Fizice ”Sf. Haralambie” Brașov vă invită să vă alăturați acestei
inițiative, de sensibilizare a publicului larg la noi perspective de gândire și acțiune pentru o societate mai deschisă,
mai incluzivă, sustinând promovarea acțivităților cultural artistice dedicate persoanelor cu dizabilități în comunitate.
Vă așteptăm cu drag.